STARTSIDA | BILDER | KONTAKTA OSS| KARTA | LÄNKAR

Välkommen till JÄRFÄLLABYGDENS VENTILATIONS AB!

Järfällabygdens Ventilations AB har bedrivit sin verksamhet sedan 1991-12-23.

Vårt verksamhetsområde är ventilationsmontage i alla dess former. Våran specialitet är villa ventilation. Vi åtar oss såväl små som stora arbeten.

Nov 2001 blev vi som enda företag återförsäljare åt ABB bostadsventilation ( Bacho, fläktwoods) i stor stockholms området.

Idag har vi ca 25 st beställare som regelbundet återkommer med uppdrag till oss, som t e x IKEA, HSB och Toyota.

De flesta uppdragen vi utför, ca 90 %, är löpande arbete. Vi samarbetar med ett flertal el- styr och regler- rör- isolering- plåt och byggfirmor.

Vi åtar oss endast den mängd arbete vi med säkerhet klarar av både tids- och kvalitetsmässigt.

w w w . j a r f a l l a b y g d e n s v e n t i l a t i o n . s e
Producerad av Comitnet / Yrkesregistret